ارتباط با ما

ارسال پیام به اتحادیه

اطلاعات تماس

اتحادیه صنف بار فروشان ميوه و تره بار شیراز

ایران - شیراز -بلوار خليج فارس – جاده پل فسا

29.544969,52.603279

شماره تماس: 07137418825

شماره تماس: 07137418826

شماره تماس: 07137418827

پست الکترونیکی

info@barforoshanshiraz.ir